Kontakt


+48 504 268 828

Jeżeli chcesz wesprzeć moją aktywność charytatywną,
to wykonaj przelew i skontaktuj się ze mną :

53 88040000 0050 0500 0872 0001
( BS Limanowa O/Kraków )
POLUPR

Fundacja Piotra Pogona, DRABINA
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
KRS: 0000670401, NIP: 6762526175